Barcelona xin trợ cấp nhưng vẫn muốn chi đậm trên thị trường chuyển nhượng

Chuyển nhượng sắp tới của Barcelona có thể sẽ không thành hiện thực do chính sách áp đặt hạn mức ngân sách do bộ Tài Chính dự định ban hành.